XE TROLLEY CÔNG NGHIỆP 3

Xe trolley  được dùng để lưu trữ, bảo quản hàng hóa không bị thất thoát hay rớt ra ngoài, giúp tiết kiệm diện tích không gian đặt xe, giải phóng sức lực cho người lao động và tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Xe có thể được yêu cầu thiết kế riêng biệt tùy từng trường hợp cụ thể và sử dụng cho các mục đích khác nhau từ phía khách hàng.

+84979034634
Liên hệ